Quickaccounting.co.th : สำนักงานบัญชี,รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนธุรกิจ รับปรึกษาปัญหาทางด้านภาษี
บริการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

         เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง นอกจากนี้ผู้เริ่มก่อการ ก็ใช้เพียง  3 คนเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ถ้าไม่สะดวก ทาง บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด ก็ยินดีให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

 1. คิดชื่อเพื่อทำการจองชื่อนิติบุคคล ให้คิดเผื่อไว้ 2-3 ชื่อ กันชื่อซ้ำ ทั้งภาษาไทย และ English เว้นวรรคตามต้องการ เช่น ควิกแอคเคาท์ติ้ง/Quick Accounting หรือ ชลธี การบัญชี/Chonlatee Accounting พร้อมทั้งข้อมูลบนบัตรประชาชน อีเมล์ เบอร์ศัพท์ ของผู้จอง ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 3ชั่วโมง ทราบผลการจอง (กรณีให้บริษัทฯจองให้)
 2. หลังจากที่จองชื่อนิติบุคคลได้แล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสาร และข้อมูลบริษัท เช่น ตราสำคัญ วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ่น
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เริ่มก่อการ อย่างน้อย 3 ท่าน (สำเนาต้องดูแล้วชัดเจน)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานที่จัดตั้งบริษัท พร้อมแผ่นที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)
  3. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล
  4. แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลง อีก 1ชุด (ใช้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. ข้อมูลบริษัท (เพื่อใช้จัดเตรียมแบบจดทะเบียนบริษัท ใช้เวลา 1ชั่วโมง กรณีให้บริษัทฯจัดทำ)
  1. ผู้มีอำนาจลงนาม เช่น นาย ก และ นาย ข ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท
  2. วัตถุประสงค์ บริษัท เช่น ประกอบกิจการ รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี (ใส่ได้ไม่จำกัด)
  3. การกำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัท ต้องแบ่งเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เช่น ทุน1ล้าน กำหนดหุ้นละ100 บาท บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น (ต่างชาติสามารถถือได้รวมกันไม่เกิน 49% ถ้าเกินต้อง จดธุรกิจต่างด้าว)
 4. นำแบบจดทะเบียนบริษัทไปจดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีบริการอยู่  6 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง
  1. เริ่มจากให้เจ้าหน้าที่ ตรวจแบบจดทะเบียน ถ้าเอกสารครบไม่ผิดก็รอรับ บัตรคิว
  2. นายทะเบียนตรวจเอกสาร ผ่าน ก็รอชำระค่าธรรมเนียม (แนะนำให้คัดหนังสือรับรองชุดใหญ่)
  3. รอรับหนังสือรับรอง
 5. นำหนังสือรับรอง และแบบจดภาษีมูลค่าเพิ่มไปจดที่ สรรพากรพื้นที่เขต ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  1. รอรับ ภ.พ.01 และ ภ.พ.01.1 สามารถใช้แทน ภ.พ.20 ก่อน(ภ.พ.20 จะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลัง ประมาณ 30 วัน)
 6. นำหนังสือรับรอง เอกสารจดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ตราประทับ ไปเปิดบัญชีบริษัท
  1. แนะให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทุกคน และผู้ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ต้องมาพร้อมกันที่ธนาคาร โดยส่วนใหญ่ธนาคาร จะยอมให้เปิด บัญชีประเภทออมทรัพย์ ครบ 6เดือน จึงจะยอมให้เปิด บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ เดินสะพัด(บัญชีเช็ค)
  2. เพื่อความสะดวก สามารถเปิดใช้บริการ ธนาคารออนไลน์ โดยระบุขอเปิดใช้บริการ ในรายงานการประชุมด้วย
 
 
จองชื่อนิติบุคคล

 
หน้าหลัก บริการ โปรโมชั่น ลูกค้า เกี่ยวกับเรา สมัครงาน นโยบายการใช้ข้อมูล ผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบเมล์
Copyright © 2010 Quickaccounting.co.th All right reserved.
บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวาี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 02-914-7840-2 Fax : 02-914-6688 อีเมล์  support@thaiquickaccounting.com
QUICK  ACCOUNTING CO.,LTD.
44/14 Soi Nimit Mhai 12,  Khwaeng Sai Kongdin, Khlongsamwa, Bangkok,10510 Phone : 02-914-7840-2 Fax : 02-914-6688 Email : support@thaiquickaccounting.com
ติดตามเราได้ที่