ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

” การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน เป็นตลาดที่สนุกสนานกันเป็นอย่างมาก ทุกสื่อโซเชียลมีเดียถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็น Youtube Tiktok Facebook Instargram เป็นต้น เนื่องจากนายหน้ารุ่นใหม่ขยับเข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์กันมากขึ้น ทำให้การซื้อขายมีลูกเล่นใหม่ๆ พร้อมทั้งสื่อบันเทิงเชิงการขายที่เปลี่ยนไป ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน เข้าถึงง่าย “

ก่อนจะก้าวเข้าสู่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ มารู้จักข้อมูลเบื้องต้นที่นับได้ว่าควรเป็นสิ่งแรกๆที่ควรจะศึกษา เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยที่สำคัญมากในการทำงาน โดยสิ่งที่เราจะพูดถึง คือคำว่า ‘ นายหน้า ‘ ในหัวข้อที่ว่า

ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์?

การหักค่านายหน้านั้นถือว่าเป็นประเด็นเริ่มต้นที่ควรจะทราบและยังมีข้อสับสนเกี่ยวกับประเด็นนี้กันเป็นอย่างมาก ว่าแท้ที่จริงแล้วค่านายหน้า ควรจะหักภาษี ณ ที่จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ 3 % หรือ 5%

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของค่านายหน้า สรุปแบบอย่างง่ายตามหลักผู้รับเงินได้ดังนี้

1.บุคคลธรรมดา

หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราก้าวหน้า เพราะ ค่านายหน้าถือว่าเป็นเงินได้ 40(2) พร้อมทั้งยื่นแบบนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1

2.นิติบุคคล

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

3.มูลนิธิหรือสมาคม (หากมีใบประกาศว่าเป็นสาธารณกุศล จะไม่รวมอยู่ในหมวดนี้)

หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %

การทำอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของนายหน้ายังมีข้อมูลที่ควรทราบอีกมากมาย ทั้งข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลเชิงลึก ก่อนจะเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ควรศึกษาให้ดี พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี