ทำไมต้องทำบัญชี ?

ทำไมต้องทำบัญชี ?

 ” ธุรกิจทำไมต้องทำบัญชี ทำไปเพื่ออะไร แล้วถ้าหากว่าไม่อยากทำจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า มาดูกันเลยดีกว่า ว่าเรื่องนี้คำตอบมีคำตอบอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย “

ดังนั้นการทำบัญชี และงบการเงินจึงเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง หากไม่ทำบัญชีและงบการเงินนอกจากจะทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว ยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย

หากไม่ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒฯ และไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในเวลาที่กำหนด จะมีความผิดฐานยื่นล่าช้าทำให้ต้องเสียค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้าให้แก่กรมพัฒฯ เสียค่ายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าช้าให้แก่กรมสรรพากร และหากท่านมีภาษีที่ต้องชำระ จะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกในอัตราที่กฎหมายกำหนด

หากเพิกเฉยไม่ยื่นงบการเงินเป็นเวลานาน ทางกรมพัฒฯ จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกท่านให้ไปเสียค่าปรับ และทำการส่งงบการเงินด้วย ซึ่งหากไม่ติดต่อกลับอาจถูกดำเนินคดีถึงชั้นศาลได้

ประโยชน์ของงบการเงินที่มีต่อกิจการ

  1. ใช้ยื่นประกอบเรื่องการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
  2. ใช้วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของกิจการเพื่อสร้างกลยุทธ์ และพัฒนานโยบายในการเพิ่มผลกำไร
  3. เพื่อเป็นการควบคุมภายใน และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
  4. ทำให้ทราบถึงรายได้หลัก รายได้รองของกิจการ
  5. ทำให้ทราบว่าราคาสินค้า หรือบริการนั้นเหมาะสมแล้วหรือยัง
  6. ทำให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และค่าใช้จ่ายที่มีผลทำให้กำไรของลดลง (เพื่อพิจารณาลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น)

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี