ประกันแบบไหนที่ลดหย่อนภาษีได้นะ!!

ประกันแบบไหนที่ลดหย่อนภาษีได้นะ!!

“ย้อนกลับไปหลายปีก่อน การเชิญชวนการทำประกันนั้นเป็นเรื่องที่คนส่วนมากนั้นรู้สึกว่า ไม่อยากพบเจอ หากใครเป็นผู้ขายประกัน ก็จะไม่มีใครอยากพบปะเพราะกังวลเรื่องการถูกชักชวนให้ทำประกัน แต่ตอนนี้แตกต่างกันออกไปเพราะทุกคนสนใจทำประกันมากขึ้นพร้อมทั้งศึกษา ข้อมูล ผลตอบแทน การครอบคลุมการทำงานของประกันด้วยตนเอง เพราะสนใจในการดูแลสุชภาพกันอย่างมาก”

การทำประกันเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย เราเสียค่าประกันแต่รู้ไหมว่า สามารถลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับประกันได้ แล้วประกันแบบไหนหล่ะ เรามายกตัวอย่างกันเลย ดังนี้

ประกันแบบไหนที่ลดหย่อนภาษีได้นะ!!

 “ประกันชีวิต”

เราสามารถใช้ค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ไปใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงได้เลย

เพียงแต่จำกัดไม่เกิน 100,000 บาท (รวมถึงเงินฝากแบบมีประกันชีวิตด้วย)

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
 • ถ้ามีการจ่ายเงินคืน หรือได้รับเงินปันผลตอบแทน จะต้องได้รับเงินคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี (หรือได้เงินคืนไม่เกิน 20% กรณีที่ได้เงินคืนตามระยะช่วงเวลา)
 • ต้องมีการแจ้งไปยังบริษัทประกันชีวิตว่า ต้องการนำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 “ประกันสุขภาพ”

ถ้าตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพให้กับตัวเอง ก็จะสามารถใช้ค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่าย ไปใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงได้เลย เพียงแต่จำกัดไม่เกิน 25,000 บาท แต่ทั้งนี้ ถ้ารวมเอาค่าเบี้ย ประกันชีวิตทั่วไป + เงินฝากแบบมีประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ ทั้งหมดที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องมีจำนวนเงินรวมทั้งหมด ไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

 • ต้องทำประกันกับบริษัทประกันในประเทศไทย
 • เป็นกรมธรรมที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • เป็นกรมธรรม์การประกันอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • เป็นกรมธรรม์การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical illnesses)
 • เป็นกรมธรรม์การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long term care)
 • ต้องมีการแจ้งไปยังบริษัทประกัน ว่าต้องการนำเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่าย ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

 “ประกันบำนาญ”

สำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญนั้น จะมีความแตกต่างจากประกันชีวิตแบบปกตินิดหน่อย นั่นก็คือ เราสามารถเอาเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
 • ต้องเป็นกรมธรรมที่จ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ
 • ต้องเป็นกรมธรรม์ที่กำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์ ในช่วงที่เรามีอายุตั้งแต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น
 • ต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันครบก่อนที่เราจะได้รับเงินผลประโยชน์
 • ต้องมีการแจ้งไปยังบริษัทประกันชีวิตว่า ต้องการนำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี