“ยื่นแบบชำระภาษี” ทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกำหนดเวลา ได้แล้ว

“ยื่นแบบชำระภาษี” ทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกำหนดเวลา ได้แล้ว

“โดยทางด้านเพจ กรมสรรพากร : The Revenue Department ได้ระบุข้อความว่า ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป กรมสรรพากร ปลดล็อก ยื่นแบบฯ ชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกำหนดเวลา ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป NEW E-FILING สะดวก ง่าย และรวดเร็ว”

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หลังทางด้าน กรมสรรพากร ปลดล็อก

“ยื่นแบบชำระภาษี” ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ยื่นภาษี ภ งด 91 2565 ยื่นแบบออนไลน์ กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์ ข่าวดี กรมสรรพากร ปลดล็อก ยื่นแบบฯ ชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เกินกำหนดเวลา ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีแบบยื่นภาษีประเภทใดบ้างที่เข้าร่วมบริการ

ยื่นแบบเกินกำหนดเวลาได้ทุกประเภท

  • ยกเว้น ภ.พ.30 ยื่นรวม กรณียื่นเพิ่มเติม
  • ยกเว้น ภ.ง.ด.90 91 94

ผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tax

 

ยื่นแบบเกินกำหนดเวลาได้ สำหรับแบบฯ ที่มีหน้าที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

  • สำหรับ ภ.ง.ด.50 51 52 55 สามารถยื่นแบบเกินกำหนดเวลาของรอบบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป

 

และสามารถคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาให้อัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกในการยื่นแบบและชำระภาษี หากมีข้อสงสัยติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่

ยื่นแบบชำระภาษี ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

 

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี