รอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องยื่นปิดงบการเงิน

รอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องยื่นปิดงบการเงิน

“รอบระยะเวลาบัญชี คือ ระยะเวลาที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องดำเนินการปิดงบการเงินเพื่อจัดทำงบการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง  ภายในระยะเวลาที่กำหนด”

  • กฎหมายกำหนดระยะเวลาบัญชีไว้ 12 เดือน และต้องนับเต็ม 12 เดือน คือปิดรอบตามวันที่ในปีปฎิทินหรือเป็นวันอื่นที่เป็นรอบ 1 ปีก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น

***1 มกราคม – 31 ธันวาคม

***15 มีนาคม 2564 – 14 มีนาคม 2565

  • บริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ สามารถใช้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือนได้ในรอบปีแรก โดยจะถือวันเริ่มจัดตั้งจนถึงวันหนึ่งวันใด เป็นระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ แต่ไม่เกิน 12 เดือน และรอบระยะเวลาบัญชีต่อไปต้องเท่ากับ 12 เดือน ไม่สามารถปิดงบการเงินเกิน 12 เดือนได้
  • กิจการต้องปิดงบการเงินในวันเดิมเท่านั้น เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไป การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเท่ากับ 12 เดือน โดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็ได้
———————————————————————–
❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @chonlatee
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/qMIpQ8m
📞โทร : 0836225555
รับจดทะเบียนบริษัท By ชลธี

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี