องค์ประกอบของงบการเงิน

องค์ประกอบของงบการเงิน

จอดเลยสถานี “งบการเงิน” ถือว่าช่วงนี้เข้าสู่งบการเงิน วันนี้เรามาทบกวนความรู้เบื้องต้นที่ต้องรู้ ต้องแน่น กันหน่อยดีกว่า คือ องค์ประกอบของงบการเงิน 

งบการเงิน คืออะไร

รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่างๆของบริษัทหรือกิจการนั้นๆโดย งบการเงินประกอบด้วย งบแยกย่อยอีกหลายประเภทซึ่งจะแสดงถึง ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทนั้นๆในแต่ล่ะรอบบัญชี

โดยงบการเงินของกิจการมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ

1.งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล

  • งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ เพื่อให้ทราบว่ากิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร มีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เท่าไหร่

(สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน)

2.งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบกำไรขาดทุน

  • งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

(รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน) )

3.งบกระแสเงินสด

  • งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาหนึ่ง

มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน

4.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ

  • งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชี และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน

———————————————————————–
❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @chonlatee
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/qMIpQ8m
📞โทร : 0836225555
รับจดทะเบียนบริษัท By ชลธี

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี