อัตราค่าบริการ (Service Price)

รายการบริการ อัตราค่าบริการ฿ หมายเหตุ
ขอ อย. 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนลิขสิทธิ์ 20,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนพาณิชย์ 2,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนสิทธิบัตร 18,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 15,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 9,500 บาท รวมค่าธรรมเนียม พร้อมขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนพร้อมเว็บไซต์ ราคาพิเศษ
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,500 บาท รวมค่าธรรมเนียม พร้อมขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทำบัญชี 1 เดือนพร้อมเว็บไซต์ฟรี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 13,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 20,000 บาท รวมค่า่ธรรมเนียมแล้ว
จดทะเบียนขออนุญาติจัดตั้งโรงงาน 20,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนห้่างหุ้นส่วนสามัญและร้านค้า 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนีัยมแล้ว
ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 1,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขอบัตรผู้นำเข้า/ส่งออก 2,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขอใบอนุญาติผู้นำเที่ยว 2,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ขอ VISA Non Immigrant 10,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จัดทำบัญชีรายเดือน 3,000 บาท รวมยื่นแบบภาษีรายเดือน ภ.ง.ด. 1,3,53 ภพ.30 และอื่นๆ(ถ้ามี)บริการรับ-ส่งเอกสาร ถึงบริษัท
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ - เปลี่ยนชื่อ - เพิ่มทุน - เปลี่ยนแปลงที่อยู่ - เปลี่ยนแปลงอำนาจ 3,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ขอใบอนุญาติทำงานสำหรับคนต่างด้าว (Work Promit) 10,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
จดเลิกกิจการ,บริษัท,ห้าง / รวมปิดงบ/ชำระบัญชี 13,000 บาท รวมค่าประกาศหนังสือพิมพ์และค่าธรรมเนียมแล้ว
จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากร (ภ.พ 09) 2,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว