โปรโมชั่น (Promotion for new Company)

รับจดทะเบียนบริษัท

ราคาพิเศษ 9,500 บาท

*** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม
หมายเหตุ
*** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1ล้านบาท
หากทุนจดทะเบียนเกิน 1 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด
*********************

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
ฟรี จองชื่อบริษัทออนไลน์
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ออนไลน์)
ฟรี ออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ
ฟรี ตราประทับ (ตรายางหมึกในตัว) 2 อัน
ฟรี ไฟล์ตรายาง สำหรับนำไปใช้งาน (ไฟล์ AI)
ฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อนักบัญชี
ฟรี รายงานการประชุมเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร
ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี (ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท)
ฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อยื่นแบบสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
ฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filling)
ฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม
ฟรี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี ตลอดเวลาการทำบัญชีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ฟรี ออกแบบเว็บไซต์ องค์กร/หน่วยงาน *
ฟรี ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
ฟรี หนังสือรับรองบริษัท
ฟรี รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
ฟรี รายงานการประชุมตั้งบริษัท
ฟรี หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
ฟรี รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
ฟรี สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

*** หมายเหตุ
* สำหรับลูกค้าใหม่ที่ตกลงใช้บริการทำบัญชี ตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป

*** สิทธิพิเศษมากมาย โปรดติดต่อ Line@ : @quickaccounting เพื่อรับข้อเสนอ หรือสอบถาม โทร : 083-622-5555

 1. ตรายาง 1 อัน มูลค่า 350 บาท
 2. ขอเลขทะเบียนประกันสังคม
 3. จดภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต ประมาณ 15 วัน จึงออกใบกำกับภาษีได้(กรณี ต้องการให้ไปจดที่กรมสรรพากร คิดเพิ่ม 1,500 บาท สามารถ ออกใบกำกับภาษีได้ทันที)
 4. ส่วนลดพิเศษจดเครื่องหมายการค้า...คลิกอ่านรายละเอียด
 5. ทำเว็บไซต์บริษัทเพียง 5,000 บาท จากปกติ 12,000 บาท (.com .net .biz)
 6. หนังสือรับรองบริษัทชุดเต็ม พร้อมรายงานการประชุม เพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคาร มูลค่า 650 บาท
hot promotion

ลูกค้า จดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ราคาพิเศษ 9,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

จากปกติ 12,000 บาท ฟรี

ลูกค้าที่ใช้บริการ จัดทำบัญชีรายเดือน ...รับสิทธิโดเมนพร้อมเว็บไซต์...ในราคาพิเศษ
 1. เว็บไซต์บริษัท 1 ปี ราคาพิเศษ 3,500 บาท พร้อมโดเมน (.com .net .biz) กรณีใช้โดเมน .co.th จะมีค่าบริการเพิ่ม 1,070 บาท
 2. ฟรี ระบบอีเมล์ 1 ปี สำหรับธุรกิจ อีเมล์@ชื่อเว็บไซต์บริษัท ของคุณเอง 5 อีเมล์ Account 2,675 บาท
 3. ฟรี ส่งพนักงาน มาอบรม การออกบิล ใบกำกับภาษี หักณ ที่จ่าย การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในการดำเนินธุรกิจ
 4. ฟรี ให้คำปรึกษา ทางด้านไอที การสื่อสาร เขียนโปรแกรม เครื่องใช้สำนักงาน โดยวิศวกร
 5. ฟรี ให้คำปรึกษา ทางด้าน การขอสินเชื่อ การบริหาร ขอแรงงาน การตลาด และกฎหมาย
สำหรับลูกค้าใหม่

- จดเครื่องหมายการค้าวันนี้ 1 เครื่องหมาย *แถมฟรี 1 เครื่องหมาย*

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ จดทะเบียนธุรกิจ ทุกประเภท

- จดเครื่องหมายการค้าวันนี้ 1 เครื่องหมาย รับส่วนลด 20% *แถมฟรี 1 เครื่องหมาย*

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ จัดทำบัญชี กับทาง บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด

- จดเครื่องหมายการค้าวันนี้ 1 เครื่องหมาย รับส่วนลด 30% *แถมฟรี 1 เครื่องหมาย*