การยื่นขอจด VAT

การยื่นขอจด VAT

 

คุณสามารถยื่นคำขอจดทะเบียน VAT ได้เลยวันนี้ โดยสามารถยื่นได้ 2 แบบ

1.ยื่นคำขอจดทะเบียนออนไลน์

สามารถยื่นได้เลย ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ

ยื่นคำขอจดทะเบียนออนไลน์

 

2.ยื่นคำขอผ่านหน่วยรับจดทะเบียน

ในเขตกรุงเทพฯ

ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่

นอกเขตกรุงเทพฯ

ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่

ผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

ยื่นเอกสารได้ที่กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

เอกสารและขั้นตอน

1.แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01 และ ภ.พ.01.1(กรณีใช้สิทธิ) จำนวน 3 ชุด

2.หลักฐานที่ตั้งสถานประกอบการ

3.แผนที่พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ ที่มีบ้านเลขที่

4.หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

5.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

6.สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

7.ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

8.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์

9.หลักฐานแสดงฐานะนิติบุคคล

10.ภาพถ่ายหนังสือตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษร

11.ภาพถ่ายเอกสารการดำเนินกิจการร่วมค้า (ถ้ามี)

12.กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแนบเอกสารเพิ่ม ได้แก่ ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือเอกสาร ที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว

 

หลังจากยื่นเอกสารครบแล้ว สรรพากรจะออกเอกสาร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภ.พ. 20

มีผลให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป

สนใจใช้บริการจดทะเบียนบริษัท บัญชี ภาษี
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @674gphvx (มี@ ข้างหน้า)
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/Xyc7Jbv
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทร : 0836225555
ควิกแอคเคาท์ติ้ง
——–

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร